Banki, Bankomaty, Kantory

Banki:
1) Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D, filia w Szczawnicy, ul. Główna 1 tel. 18 262 22 18
2) Bank PKO ul. Park Dolny 17, tel. 18 262 22 44

 

Bankomaty:
1) Bank Polskiej Spółdzielczości SA (Grupa BPS), ul. Główna 1
2) eCard, ul. Główna 28 - Sklep "Delikatesy Centrum"
3) PKO BP, ul. Park  Dolny 17

 

Kantory wymiany walut:
1) Bank PKO ul. Park Dolny 17 z kantorem wymiany walut, tel. 18 262 22 44
2) Kantor wymiany walut - budynek Pienińskiego Centrum Turystyki - ul. Główna 1