Góra Bryjarka (Atrakcje)

Projektowany rezerwat o powierzchni 40 ha, w celu ochrony gołoborza z andezytu amfibolowego z interesującą florą mchów i porostów, oraz odsłonięć andezytów w kontaktach z fliszem magurskim.

Zachowanie drzewostanów porastających górę ma duże znaczenie dla wydajności źródeł mineralnych Szczawnicy. Masyw Bryjarki zbudowany jest częściowo ze skał magmowych - andezytów augitowo-amfibolowych. Strome południowe zbocze zajmują pastwiska i zarośla olszynowo - leszczynowe oraz zadrzewienia. Pod wierzchołkiem gołoborze andezytowe z dobrze widocznym tablicowym ciosem i ślady przedwojennego kamieniołomu. Na głazach gołoborza wykształciły się zbiorowiska mchów i porostów acidofilnych. Wycieczka ze Szczawnicy na Bryjarkę jest najłatwiejsza i najbliższa, przy tym jedna z ciekawszych. Droga od paru lat znakowana żółto, po opadach nieco śliska. Przydatna lornetka, w zimie krem do opalania i okulary przeciwsłoneczne.
Z pl. Dietla (500 m) w Zdroju wyruszamy w kierunku pn. Od asfaltowej ulicy po 30 m odłącza się w lewo trotuar, który mija zdrój "Jana" i przechodzi kamienistą dróżkę. Po 400 m skręca ona w lewo i tuż dalej rozwidla się. Wybieramy lewe odgałęzienie, wznoszące się dość stromo w górę. Przechodzi ono pod 10-metrową ścianką andezytową dawniejszego kamieniołomu, po czym wznosi się zboczem pd. przecinając piarżysko andezytowe. Z zakrętu ścieżki ukazuje się Lubań w Gorćach. Zn. żółte 20 m przed wierzchołkiem odłączają się w lewo na Bereśnik. Dominujący nad Szczawnicą szczyt Bryjarki (679 m) osiągamy z pl. Dietla w 30 min (zejście 20 min). Na szczycie Bryjarki (679 m), wznoszącym się na północ od centrum Szczawnicy, znajduje się metalowy krzyż z 1902 r.- na miejscu innego, drewnianego - zrobiony przez tę samą firmę, co słynny krzyż na Giewoncie. U jego stóp na ławkach przesiadują szczawnicy kuracjusze, ciesząc oczy pięknym widokiem na miasto, Pieniny, Małe Pieniny i Tatry na widnokręgu. Zdarzają się romantycy, którzy przychodzą tu wieczorem oglądać góry przy księżycu i roje świateł w dole.