Park Dolny (Atrakcje)

    Park Dolny, założony w 1861-68 i urządzony głównie przez Władysława Dąmbskiego. Patrzącemu na stare drzewa wierzyć się nie chce, że 115 lat temu rozciągała się tu gołe pastwisko.

    W r. 1860 powstał tu - złożony ż kilku budynków -tzw. dolny zakład zdrojowy, stworzony przez Spółkę Zdrojowisk Krajowych, a od r. 1873 prowadzony przez prywatnych właścicieli. W górnej części parku stoją 2 branżowe domy sanatoryjno-wypoczynkowe (w jednym kawiarnia). Nieczynna altana zdroju "Wanda"pochodzi z ok. 1910 r. Powyżej niej murowana kaplica, powstała w 1867-88 jako pijalnia, w 1876 przeznaczona na cele sakralne. Około 1880 r. był przy niej dzwonek, którym goście przyzywali dziewczynę znoszącą wodę ze źródła"Wandy", tzw. podawajkę. Bliżej ulicy widać sztuczną grotę z tablicą z r. 1890, sławiącą Mikołaja Zyblikiewicza (1823-87), marszałka Sejmu Galicyjskiego, zasłużonego dla rozwoju Szczawnicy. Na prawo od groty -grupa stuletnich razem zrośniętych lip szerokolistnych. W odrestaurowanym w r. 1977 drewnianym domku przy ulicy mieści się obecnie Miejski Dom Kultury (wystawy, imprezy). Domek powstał w roku 1861 z podobnym przeznaczeniem (salka, czytelnia, pianino), stanowiąc w dni słotne "jedyny punkt zborny na Miedziusiu". Rzeźby parkowe wykonała Maria Chudoba- Wiśniewska, absolwentka poznańskiej WSP (1954).